Suomen pelimuseon tutkija Niklas Nylund pohtii, miten pelikulttuuria museoidaan. Ropeconin, Espoon kaupunginmuseon ja Suomen pelimuseon yhteisnäyttely Ropecon – Pelaajilta pelaajille on esillä museokeskus Vapriikissa 20.8. asti.

Roolipelien mentävä aukko

Tampereen museokeskus Vapriikissa sijaitseva Suomen pelimuseo on tammikuussa avautunutta näyttelyänsä varten tallettanut suomalaista pelihistoriaa viimeisen 150 vuoden ajalta. Museon pysyväisnäyttelyn pääpaino on digitaalisissa peleissä ja niiden tekemisessä, mutta on mukaan on tarkoituksella otettu myös lauta- ja kortti- ja roolipelejä sekä larppeja.

Koska pelimuseossa on rajallisesti tilaa, jäivät monet mielenkiintoiset asiat, kuten pelimedia ja erilaiset pelitapahtumat, käsittelemättä. Museo toteuttaakin vuodessa useita vaihtuvia näyttelyitä paikatakseen päänäyttelyn aukkokohtia. Vaihtuvissa näyttelyissä voidaan käsitellä ajankohtaisia ilmiöitä, pelintekijöitä ja -vaikuttajia, sekä tapahtumia. Niiden avulla voidaan nostaa keskiöön sellaisia asioita, joita päänäyttelystä puuttuu, ja toisaalta korostaa pelien ja pelaamisen taustalla olevia harrastusyhteisöjä ja niiden luovuutta. Kesän esillä oleva Ropecon – Pelaajilta pelaajille -näyttely paikkaa Suomen pelimuseon päänäyttelyn aukkokohtia kummankin osalta elokuun puoliväliin saakka.

Ropecon-näyttely kertoo monipuolisesti sen, mistä itse tapahtumassa on kyse. Siinä käydään lävitse Ropeconin perustaminen, historia ja nykypäivä, mutta näyttelyn keskiöön nousee kuitenkin conikävijöille tuttu ”luova hulluus”. Tiiviissä yhteisöissä syntyy herkästi niille tunnuksenomaisia piirteitä, tapoja ja rituaaleja, joita ei Ropeconin tapauksessa ole säästelty. Tämä ”ihmisen voitto järjestä” ja sen taustalta löytyvät tarinat, sattumukset ja ihmiskohtalot näkyvät myös Suomen pelimuseoon järjestetyssä Ropecon-näyttelyssä.

Miten pelejä museoidaan?

Koska pelejä on vaikea ymmärtää pelaamatta niitä, on pelimuseossa panostettu pelattaviin digitaalisiin peleihin. Lisäksi museo on toteuttanut kymmeniä haastatteluita ja pienoisdokumentteja pelitekijöiden ja pelaajien kanssa. Videoissa nähdään erilaisia näkökulmia myös roolipeleihin ja larppeihin, mutta niiden lisäksi museo haluaa olla mukana järjestämässä myös aktiivista peluutustoimintaa. Tällä hetkellä museossa pelataan jo Pathfinder Societyä ja lähitulevaisuudessa häämöttävät Tampereen D&D Pelipäivän tapahtumat. Muutkin peliryhmät ovat tervetulleita!

Ropecon-näyttelyn painopiste on Suomen pelimuseon näkökulmasta herkullinen, sillä museo painottaa kaikessa toiminnassaan museoesineiden ja ilmiöiden taustalla olevia tarinoita. Dokumentoimme ja talletamme myös nykypäivää, jolloin ihmisten muistot ja kokemukset jonkin pelin tai ilmiön äärellä ovat olennaisia. Hyvä esimerkki tästä on toukokuussa tehty Rajakatse-dokumentointi, jossa keskityttiin pelin järjestelyihin. Vapriikin valokuvaaja Reetta Tervakangas kertoo dokumentoinnista lisää blogikirjoituksessaan.

Keräämme tarinoita myös tämän vuoden Ropeconissa! Tapahtuman aikana näytämme ensimmäisiä pilkahduksia ensi vuonna avautuvaan roolipelinäyttelyymme, josta tulee selkeästi isoin ja kattavin roolipelejä käsittelevä kokonaisuus koskaan. Lisäksi järjestämme roolipelimuistokeräyksen ja kuvauspisteen. Nyt voit kerrankin kertoa hahmostasi, oikein luvan kanssa!

Yhteistyöllä eteenpäin!

Pelaamisella on pitkä historia, samoin pelaamiseen liittyvällä sosiaalisella kanssakäymisellä. Niitä ei ole kuitenkaan ennen Suomen pelimuseon näyttelytoimintaa systemaattisesti talletettu. Suomessa onkin nyt erittäin herkullinen tilanne, kun erilaisia ilmiöitä ja sosiaalisia yhteisöjä voidaan tallettaa museon kokoelmiin systemaattisesti. Eivätkä peli-ilmiöt ja -yhteisöt jää vain museon kokoelmiin, vaan niitä tehdään nimenomaan näyttelyitä ja yleisöä varten.

Nykyilmiöiden tallettaminen ei ole mahdollista ilman yhteistyötä. Jos museotyöntekijä ei tunne museoitavaa aihetta tai löydä sopivaa näkökulmaa, muodostuu tarinoiden ja kokemusten tallettaminen paljon vaikeammaksi. Outojen ilmiöiden äärellä voi olla vaikea havaita mikä on oleellista ja mikä ei. Siksi Suomen pelimuseossa ollaan vakuuttuneita siitä, että museoiden kannattaa ehdottomasti tehdä yhteistyötä museoitavien yhteisöjen kanssa, kuten Ropecon-näyttelyn kohdalla on viisaasti tehty.

Ropecon – Pelaajilta pelaajille -näyttelyn runsautta voi ihailla Suomen pelimuseossa 23.5.–20.8.2017 Kuvat: Reetta Tervakangas / Vapriikin kuva-arkisto

Museo on silloin paikka, johon kaikki peliharrastajat ovat tervetulleita esittelemään toimintaansa ja kiinnostuksen kohteitaan. Ropecon-näyttelyssä esillä olevat esineet ja valokuvat (ja niihin liittyvät tarinat) ovat lainassa Espoon kaupunginmuseosta ja Ropeconilta, mutta myös harrastajilta itseltään. Suomen pelimuseo kiittää kaikki lainaajia, joita ilman näin intiimiä katsausta tapahtumaan ei olisi ollut mahdollista tehdä!

Niklas Nylund
Tutkija, Suomen pelimuseo

…….

Niklas Nylund on kaiken maailman peleistä innostuva museotutkija, joka on jo vuosikausia hämmästellyt pelien sosiaalista potentiaalia. Niklas pelailee itse mieluiten rooli-, lauta- ja strategiapelejä, mutta tutkijana hänen työhönsä kuuluu kaikenlaisten pelien ja pelikulttuurien talletukseen liittyvien kysymysten ratkaiseminen.

Lisätietoa Suomen pelimuseon tapahtumista löydät museokeskus Vapriikin verkkosivuilta.
Ropecon – Pelaajilta pelaajille -näyttely Suomen pelimuseon Studio-tilassa 23.5.–20.8.2017.